lukotava notikumi dalibnieki lauka izdotie instrumenti darbnica

DARĪTAVA / WORKSHOPS / PROJECTS

 

Radošā skaņu darbnīca ir izziņas un sadarbības platforma, kas izpratnes meklējumos vieno dažnedažādus cilvēkus. Tās mērķis ir radošas darbības procesā, atklāt telpas un skaņas īpašības, kas cilvēka evolūcijas interpretācijā radušas gan valodu, gan kultūru.

Šie pirms valodas komunikācijas līdzekļi, vieno dažādu zemju, vecumu un interešu pārstāvjus, kas savā attīstībā ir aizgājuši līdzīgos, bet atšķirīgos ceļos. Eksperimentāli pētnieciskā darbība notiek skaņu vingrinājumu formā, iepazīstot sevis, telpas un līdzdalībnieku izziņas iespējas. To pamatā ir priekšstats par izpratni, kuras būtību veido trīs nosacījumi: klātesamība, atvērtība un ievērība (jeb stāša – apzināta ieklausīšanās)

 

 

Sound workshop is a platform for collaborative research that brings together people from different fields of interests. By means of practical manipulation with sound within certain spaices we learn to get familiar with factors that in long process of human evolution resulted in development of verbal languages and cultures.

Those factors recognized and skilfully used seem to render a primary communicative tool that before language bonds human, space, and other beings in shared understanding, regardless modern identities. Workshops are based on sets of group excersizes that help to sharpen our listening and wariness capacities as well as expand means of precise expression through sound. Presence, openness and attentiveness play the major role in achieveing the insight. Excersizes step by step move focused attention from self to group and finally space, thus involving all present elements.