lukotava notikumi dalibnieki lauka izdotie instrumenti darbnica

DOMAKMEŅI

 

dz1

 

-Tika izpildīts ”Atkārtotās Izlietošanas Stīgu Darbnīcas veltījums Skudrām un Akmeņiem”

-Bērnu Rīta Tartu koncerta ieraksts tiek atskaņots izstādē, kā skaņu pavadījums akmens un koka instalācijām.

-Pirmo reizi parādās ”Atkārtotās Izlietošanas Stīgu Darbnīca” – Bērnu Rīta tehniski atvieglotais variants (atvieglotais tādā ziņā, ka tiek izmantots krietni mazāk instrumentu, objektu un iekārtu. Katrs dalībnieks ir ”neatkarīgāks” – izmantojot principā vienu (stīgu) instrumentu un skaņu pastiprināšanai principā vienu mobilu skaļruni. Tādā veidā katrs atsevišķais skaņu avots un individuālā darbība tiek lokalizēti telpā neatkarīgi, bet saistībā ar pārējām dalībnieku skaņām un darbībām.

Kā pamat instrumentus pagaidām Atkārtotās Izlietošanas Stīgu Darbnīca izmanto (protams) stīgu instrumentus, kurus darina individuāli, izmantojot atrastos izejmateriālus.

 

Mākslinieku savienībā, 11 Novembra krastmalā, Rīgā.