lukotava notikumi dalibnieki lauka izdotie instrumenti darbnica
ATMIŅAS & ANALOĢIJAS LNMM

 

baltas naktis

 

 

piena svetki

 

 

 

...Šodien šo tekstu es ierakstu, pēc tam reproducēšu un pakļaušu transformācijai pamazām atņemot tam prozas žanra semantisko nozīmi un izceļot teksta fonētisko kvalitāti, intonāciju, ritmu, tembru. Veicot ar to manipulācijas, tas tiks pakļauts poētiskam vispārinājumam, radot par to atmiņas, kas vairāk ir saistītas ar zemapziņas intuitīvo uztveri, mainot fokusu no mentāla kairinājuma uz emocionālu.

Jēkabs Nīmanis

 

 

...Dokumenti ir piedzīvojumu liecinieki: attēli, vārdi, priekšmeti, tēli, vietas, telpas, pilsētas, valstis, zemes, meži, kalni, jūras - bijušo mirkļu virtenes.  Tās veido mūsu apzinātās telpas dekorācijas, mūsu laiktelpas izliekumus, kuros iestudējam savas dzīves dramaturģiju.

Maksims Šenteļevs.

 


…Ir liecības, kuras dzīvo neatkarīgi no personiskām atmiņām. Tās ir atmiņas, kuras ir ierakstītas vecos kino un foto uzņēmumos.Tās ir ierakstījis kāds elpojošs svešinieks. Telpa un gaisma, kādā viņš atradās atstāja nospiedumu uz filmas virsmas. Filma tur bija - viņa to redzēja, atcerējās un noglabāja sevī. Es to atradu, noskatījos - un atcerējos. 
Gluži kā akmens, kuru ejot gar jūru ielieku kabatā, arī filma ir kā suvenīrs, kas saglabā atmiņas par reiz notikušo laiku.

Ieva Balode

 


Atmiņas pārvēršas tekstā > teksts pārvēršas skaņā > skaņa saplūst ar attēlu > attēls izveido telpu > cilvēks ienāk telpā > un pārvērš atmiņas

 

Atmiņu rekonstruēšanas darbnīca:

 

Ieva Balode, Lāsma Bērtule - analogā kino, foto arhīvi: http://www.balticanaloglab.lv/
Jēkabs Nīmanis – programmēšana, balss un rakstāmmašīnas apstrāde, klarnete, Nagoya arfas digitālā versija: https://www.youtube.com/watch?v=RymIrtxl8_g
Rostislavs Rekuta – analogie modulārie sintezatori: http://soundmeccano.com/
Maksims Šenteļevs – analogās magnētiskās lentes un motori, lauka ieraksti

 

NORISES VIETA:
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka / Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga
Lielā izstāžu zāle (-1. stāvā)

 

DALĪBASMAKSA:
Ieejas biļete izstādē

 

LAIKS:
18:00 – 18:30
ievadruna / demonstrācija / jautājumi - atbildes
18:30 – 19:30*
kopīgā improvizācija ar tekstu, kustīgo attēlu un skaņu

 

ATMIŅAS & ANALOĢIJAS:
https://www.mixcloud.com/myym/

 

http://www.lnmm.lv/lv/lnmm/apmekle/pasakumi/6767-atminu-rekonstruesanas-darbnica-atminas-analogijas-izstade-tev-ir-pienakusas-1243-zinas-dzive-pirms-interneta-pedeja-paaudze