darbnica instrumenti izdotie lauka dalibnieki notikumi lukotava

DIAGRAMMAS

>eng

shemas

 

BR priekšnesumi ir lielā mērā improvizācijas, šad tad ekspromti. Tikai retos gadijumos notiek mēģinājumi (nevairāk kā viens). Bet toties regulāri notiek tikšanās ar tējas dzeršanu un priekšnesuma, vietas noskaņas un satura apspriešanu. Priekšnesumu tapšana atkarīga no visu dalībnieku kopējā domu ieguldījuma. Parasti maksis [aka maksims šenteļevs] apspriedes laikā, un pēc tās, dokumentē izrunāto grafiskajās diagrammās. Šis paņēmiens gan palīdz izvērtēt iecerētā iespējamību, gan vienkārši ļauj atcerēties izdomāto, un ja nepieciešams ieviest jaunas korekcijas. Šīs diagrammas tiek izmantotas uzstāšanās laikā, un kalpo par improvizācijas atskaites punktu, jeb dalībnieku sākotnējās vienotības priekšnosacījumu. Pieturēšanās diegrammās iezīmētām attīstības līnijām ir nosacīta un neobligāta. Ieskicētās sistēmas tiek uzskatītas par pašorganizējošām, kas nozīmē, ka to attīstība nav iepriekšparedzema, jo atkarīga no pārāk daudziem savstarpēji saistītiem faktoriem un to mijiedarbības. Mums šķiet, ka kopīgā darba pamatā ir vienotība, kas nekādā ziņā neizslēdz individuālo pašispausmi, bet tieši sekmē to. Šim nolūkam arī kalpo šie grafiskie vienošanās dokumenti.

 

autori – bērnu rīts

grafika – maksims šenteļevs